miércoles, 29 de febrero de 2012

Exportowanie tekstu z Adobe Ilustratora do C4D
W tym tutorialu pokażę jak stworzyć tekst w programie Adobe Ilustrator i zapisać go w takim formacie aby można było go otworzyć w Cinema 4D. Ogólnie rzecz biorąc w C4D możemy stworzyć jakiśkolwiek napis za pomocą  Spline'a lub MoGraph Text. Jednak zdarza się, że znajdziemy ciekawy tekst  który nie opiera się na żadnym foncie lub jakiś ciekawy kształt (shape) i chcemy wykorzystać go do stworzenia grafiki 3D. Dlatego ten tutorial pomoże Wam w tym.

A więc zaczynamy od stworzenia nowego dokumentu: Plik>Nowy Dokument
1.Wpisujemy nazwę
2.Określamy jego wymiary
3.Ustawiamy jednostkę taką jaką używamy w C4D.

fot.1
Wybieramy- Narzędzie Tekst (T) i tworzymy napis ustalając jego rozmiar i krój.

fot.2Teraz klikamy ppm na tekst i wybieramy  'Zamień na krzywe'

fot.3
Tworzą nam się wektory które możemy dowolnie przekształcać za pomocą krzywych Bezier'a

fot.4
Teraz może przystąpić do zapisania naszego dokumentu przez wybranie z paska Plik>Zapisz jako...

fot.5

Wybieramy format pliku na *ai i określamy nazwę pliku.Klikamy 'Zapisz'

fot.6

Otworzy nam się nowe okno w którym wybieramy wersję Adobe Ilustratora na 'Ilustrator 8'
Chociaż dokument został stworzony w CS5 to i tak musimy zapisać go w starszej, bowiem Cinema 4D czyta tylko pliki w wersji 8.

fot.7

Mamy więc teraz gotowy plik z którym możemy pracować w Cinema 4D.
Aby go załadować do programu z menadżera obiektów wybieramy File>Merge Object...

fot.8

W następnym oknie mamy do wyboru dwie podstawowe opcje:
1.Connect Spline- Wszystkie spline'y każdej litery tworzą całość,chodzi tu o takie litery jak A,D,O, R w których występują dwa zamknięte kształty.
2.Group spline- Ta funkcja tworzy dodatkowe spline'y z których zbudowane są takie litery jak A,D,O, R.  patrz fot 10

fot.9

fot.10

Teraz możemy w dowolny sposób wykorzystać tak załadowany plik w Cinema 4D, przykładowo wrzucając go do Extrude Nurb. (oczywiście wcześniej łącząc wszystkie spline'y w jeden lub mając wszystko w Null zaznaczyć w opcjach Extrude opcję Hierarchical)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Please wait for the approval of a comment. Thank you ;)